Mijn spirituele levensvisie

Ik zie spiritualiteit als een levensovertuiging.  Als spiritueel mens zie ik de gebeurtenissen in mijn leven als onderdeel van het grote geheel en ben ik voortdurend op zoek naar de zin van het bestaan. Ik ben mij bewust van de reis van mijn Ziel.
Bovendien ben ik hooggevoelig, waardoor ik ervaar hoe lastig het soms is om niet uitgeput te raken van de wereld om je heen. Ik heb lang het gevoel gehad op de verkeerde planeet te zijn beland en voelde een onverklaarbaar verlangen naar een ander thuis. Inmiddels voel ik mij sterk verbonden met Moeder Aarde. In mijn coaching maak ik vanuit die verbinding soms gebruik van sjamanistische methoden. Daarnaast zet ik waar nodig mijn paranormaal vermogens in (6e en 7e zintuig). Het waarnemen van het zielenpad behoort hierin tot mijn specialiteit.

Mijn cliënten zijn veelal spirituele mensen die behoefte hebben aan hulp waarbij gekeken wordt naar de mens als geheel (fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch).
Herken je je hierin? Dan kan ik wellicht iets voor je betekenen.

Als spiritueel coach probeer ik naast de reguliere begeleiding (coaching, rouwbegeleiding, transformatieprocessen) dus ook te kijken naar de verbanden met je zielendoel en je energetisch welzijn.
Alles wat je overkomt en ervaart heeft naar mijn idee te maken met het mogen helen van oude ervaringen uit het recente verleden, vorige levens en zelfs andere lagen van bewustzijn (dimensies).
Jouw aanwezigheid hier op Aarde biedt je de mogelijkheid om alle in jou aanwezige talenten en kennis in te zetten en oude ballast los te laten.
In je weerstand zit jouw grootste uitdaging. In jouw boosheid of verdriet zitten jouw oudste pijnen verborgen. In deze tijd is het mogelijk je te herinneren wie je bent. Ik wil je daar graag bij helpen.

Mijn doelgroep

In 2005 ben ik begonnen als rouwtherapeut en heb me in de loop van de jaren ontwikkeld tot spiritueel coach.

Ik beschouw mezelf als een tijdelijke gids op jouw levenspad. Ik loop een stukje met je mee en help je nieuwe inzichten te krijgen. Ook help ik je jouw rugzak lichter te maken en de balans in het leven terug te vinden. Ik kijk samen met jou naar de obstakels en uitdagingen op jouw pad en geef handvatten mee om je eigen route te lopen.
Mijn eigen levenspad heeft mij geleid naar het geven van consulten aan een ieder die in een transformatieproces zit. Waar ik voorheen alleen werkte met rouw- en veranderingsprocessen op het aardse level, kies ik nu ook voor het werken met karmische processen en patronen.

Mijn doelgroep bestaat vooral uit (spiritueel) hooggevoelige mensen, die behoefte hebben aan een vorm van begeleiding waarin zij begrepen worden.
Maar ik ben er ook voor die mensen die aan het begin van hun spirituele pad staan.

Mijn kwaliteit is luisteren en waar nodig woorden geven aan het onbewuste en onbekende.